ราคาการ์ดแต่งงาน

Wedding Invitation Price

Price : 5″x7″ Wedding Invitation (Standard Size)

ราคาการ์ดแต่งงาน ขนาดมาตรฐาน 5×7 นิ้ว พิมพ์สีหน้า-หลัง ใช้กระดาษพรีเมี่ยมสำหรับพิมพ์การ์ดแต่งงานโดยเฉพาะ (สอบถาม / สั่งซื้อ)

Price : 4″x9″ Wedding Invitation (Tall Size)

ราคาการ์ดแต่งงาน ทรงสูงขนาด 4×9 นิ้ว พิมพ์สีหน้า-หลัง ใช้กระดาษพรีเมี่ยมสำหรับพิมพ์การ์ดแต่งงานโดยเฉพาะ

Price : 3.5″x5″ Wedding Invitation (Passport Size)

ราคาการ์ดแต่งงาน ขนาดพาสปอร์ต 3.5×5 นิ้ว พิมพ์สีหน้า-หลัง ใช้กระดาษพรีเมี่ยมสำหรับพิมพ์การ์ดแต่งงานโดยเฉพาะ

Price : 5.5″x5.5″ Wedding Invitation (Square Size)

ราคาการ์ดแต่งงาน ทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด 5.5×5.5 นิ้ว พิมพ์สีหน้า-หลัง ใช้กระดาษพรีเมี่ยมสำหรับพิมพ์การ์ดแต่งงานโดยเฉพาะ

Price : 6″x8″ Wedding Invitation (Extra Size)

ราคาการ์ดแต่งงาน ขนาดใหญ่พิเศษ 6×8 นิ้ว พิมพ์สีหน้า-หลัง ใช้กระดาษพรีเมี่ยมสำหรับพิมพ์การ์ดแต่งงานโดยเฉพาะ

ราคาพิมพ์การ์ดแต่งงานด้วยเทคนิคพิเศษ

ราคาการ์ดแต่งงานปั๊มฟอยล์ ปั๊มนูน และปั๊มฟอยล์นูน

Price : Foil Stamp & 3D Emboss

ค่าใช้จ่ายเมื่อเพิ่มเทคนิคพิเศษการปั๊มฟอยล์ การปั๊มนูน และการปั๊มฟอยล์นูน จะคิดราคาเพิ่มจากราคาการ์ดแต่งงานพิมพ์สีมาตรฐาน ดังนี้

ราคาการ์ดแต่งงาน การ์ดแต่งงานปั๊มฟอยล์ทองราคาถูก

หมายเหตุ:

 • แบบเฉพาะจุด หมายถึงพื้นที่การปั๊มไม่เกิน 1/3 ของพื้นที่การ์ด
 • หากสั่งผลิตการ์ดน้อยกว่า 200 ใบ จะมีค่า Setting เพิ่มเติม 500 บาท

ราคาการ์ดแต่งงานไดคัทตัดขอบการ์ด

Price : Die Cut

ค่าใช้จ่ายเมื่อเพิ่มเทคนิคพิเศษการไดคัทตัดขอบการ์ด จะคิดราคาเพิ่มจากราคาการ์ดพิมพ์สีมาตรฐาน ดังนี้

 • ค่าบริการไดคัทตัดขอบการ์ด 2.5 บาท/ใบ (สั่งขั้นต่ำ 200 ใบ)
 • หากสั่งผลิตการ์ดน้อยกว่า 200 ใบ จะคิดค่าบริการแบบเหมาจ่าย 500 บาท
 • ฟรีค่าบล็อคไดคัท เมื่อใช้บล็อกไดคัทมาตรฐาน
 • กรณีสั่งไดคัทรูปทรงพิเศษจะมีค่าบล็อกไดคัท 1,500-2,000 บาท ขึ้นอยู่กับแบบ

ราคาการ์ดแต่งงานประกบกระดาษ

Price : Double Layer

ค่าใช้จ่ายเมื่อเพิ่มเทคนิคพิเศษการประกบกระดาษ จะคิดราคาเพิ่มจากราคาการ์ดพิมพ์สีมาตรฐาน ดังนี้

 • ค่าประกบการ์ด 5 บาท
 • ค่ากระดาษ 2 แผ่น

ราคาการ์ดแต่งงานแบบพับ

Price : Folding

ค่าใช้จ่ายเมื่อเพิ่มเทคนิคพิเศษการพับการ์ด จะคิดราคาเพิ่มจากราคาการ์ดพิมพ์สีมาตรฐาาน ดังนี้

 • ค่าพับการ์ด 5 บาท
 • ค่ากระดาษตามขนาดการ์ด

ตัวอย่างการคำนวณราคาการ์ดแต่งงาน

ราคาการ์ดแต่งงาน การ์ดแต่งงาน การ์ดงานแต่ง ปั๊มทอง ปั๊มนูน ปั๊มฟอยล์ ไดคัท การ์ดพับ การ์ดประกบ แบบพิมพ์การ์ดแต่งงานที่ 1

การคำนวณราคาการ์ดพิมพ์สีมาตรฐาน

 

ตัวอย่างสั่งผลิตการ์ด :

 • การ์ดกระดาษ Fine Art ขนาด 5×7 นิ้ว พิมพ์สีมาตรฐาน จำนวน 350 ใบ

รายการคำนวณ :

 • การ์ดกระดาษ Fine Art ราคาใบละ 13 บาท

ยอดสุทธิ :

 • การ์ดราคาใบละ 13 บาท
ราคาการ์ดแต่งงาน การ์ดแต่งงาน การ์ดงานแต่ง ปั๊มทอง ปั๊มนูน ปั๊มฟอยล์ ไดคัท การ์ดพับ การ์ดประกบ แบบพิมพ์การ์ดแต่งงานที่ 2

การคำนวณราคาการ์ดพิมพ์สีมาตรฐาน

 

ตัวอย่างสั่งผลิตการ์ด :

 • การ์ดกระดาษ Satin ขนาด 5×7 นิ้ว พิมพ์สีมาตรฐาน จำนวน 500 ใบ

รายการคำนวณ :

 • การ์ดกระดาษ Satin ราคาใบละ 14 บาท

ยอดสุทธิ :

 • การ์ดราคาใบละ 14 บาท
ราคาการ์ดแต่งงาน การ์ดแต่งงาน การ์ดงานแต่ง ปั๊มทอง ปั๊มนูน ปั๊มฟอยล์ ไดคัท การ์ดพับ การ์ดประกบ แบบพิมพ์การ์ดแต่งงานที่ 2

การคำนวณราคาการ์ดไดคัทตัดขอบ

 

ตัวอย่างสั่งผลิตการ์ด :

 • การ์ดกระดาษ Bamboo ขนาด 5×7 นิ้ว พิมพ์สีและไดคัทรูปทรงมาตรฐาน จำนวน 300 ใบ

รายการคำนวณ :

 • การ์ดกระดาษ Bamboo ราคาใบละ 18 บาท
 • ค่าไดคัทตัดขอบใบละ 2.5 บาท

ยอดสุทธิ :

 • การ์ดราคาใบละ 18 + 2.5 = 20.50 บาท
ราคาการ์ดแต่งงาน การ์ดแต่งงาน การ์ดงานแต่ง ปั๊มทอง ปั๊มนูน ปั๊มฟอยล์ ไดคัท การ์ดพับ การ์ดประกบ แบบพิมพ์การ์ดแต่งงานที่ 4

การคำนวณราคาการ์ดปั๊มฟอยล์เฉพาะจุด

 

ตัวอย่างสั่งผลิตการ์ด :

 • การ์ดกระดาษ Cotton ขนาด 5×7 นิ้ว พิมพ์สีและปั๊มฟอยล์เฉพาะจุดโลโก้ จำนวน 200 ใบ

รายการคำนวณ :

 • การ์ดกระดาษ Cotton ราคาใบละ 19 บาท
 • ค่าปั๊มฟอยล์เฉพาะจุด ใบละ 5 บาท

ยอดสุทธิ :

 • การ์ดราคาใบละ 19 + 5 = 24 บาท
 • ค่าบล็อกปั๊มฟอยล์เฉพาะจุด 500 บาท
ราคาการ์ดแต่งงาน การ์ดแต่งงาน การ์ดงานแต่ง ปั๊มทอง ปั๊มนูน ปั๊มฟอยล์ ไดคัท การ์ดพับ การ์ดประกบ แบบพิมพ์การ์ดแต่งงานที่ 5

การคำนวณราคาการ์ดปั๊มฟอยล์เต็มหน้า

 

ตัวอย่างสั่งผลิตการ์ด :

 • การ์ดกระดาษ Silk ขนาด 5×7 นิ้ว พิมพ์สีและปั๊มฟอยล์เต็มหน้า จำนวน 600 ใบ

รายการคำนวณ :

 • การ์ดกระดาษ Silk ราคาใบละ 14 บาท
 • ค่าปั๊มฟอยล์เต็มหน้าใบละ 8 บาท

ยอดสุทธิ :

 • การ์ดราคาใบละ 14 + 8 = 22 บาท
 • ค่าบล็อคปั๊มฟอยล์เต็มหน้า 800 บาท
ราคาการ์ดแต่งงาน การ์ดแต่งงาน การ์ดงานแต่ง ปั๊มทอง ปั๊มนูน ปั๊มฟอยล์ ไดคัท การ์ดพับ การ์ดประกบ แบบพิมพ์การ์ดแต่งงานที่ 6

การคำนวณราคาการ์ดปั๊มฟอยล์พร้อมปั๊มนูนโลโก้

 

ตัวอย่างสั่งผลิตการ์ด :

 • การ์ดกระดาษ Redwood ขนาด 5×7 นิ้ว พิมพ์สีและปั๊มฟอยล์พร้อมปั๊มนูนโลโก้ จำนวน 700 ใบ

รายการคำนวณ :

 • การ์ดกระดาษ Redwood ราคาใบละ 19 บาท
 • ค่าปั๊มฟอยล์นูนเฉพาะจุด ใบละ 10 บาท

ยอดสุทธิ :

 • การ์ดราคาใบละ 19 + 10 = 29 บาท
 • ค่าบล็อคปั๊มฟอยล์นูนเฉพาะจุด 1,500 บาท